Британски Културен Център е средище за изучаване на английски език, подчинено на най-високи световни стандарти и насочено към международно-признати изпити. Ние сме единствената школа в България, удостоена от Британски Съвет с 5 последователни Златни Статута за 2012,2013,2014, 2015, 2016г и най-високия платинен статут през годините 2017, 2018, 2019 и 2020. През 2020г. ние сме единственото училище в България с най-високия платинен статут.

Училището бе основано през 1997 година с амбицията да предложим най-ранното в Бургас чуждоезиково oбyчение на деца навършили четири години. Вече 22-та учебна година нашият екип преподава английски език на тринадесет различни последователни нива. В нашата целогодишна учебна програма се включват предимно кандидати в ученическа възраст (от 1-ви до 12-ти клас).

Колеги

Британски Културен Център се радва на статут „Exam Preparation Centre for CambridgeESOL , както и „Exam Registration Centre for IELTS. Ние сме единственото бургаско училище, което подготвя своите ученици и всяка година провежда мeждународно признати изпити по английски език на всички съществуващи в света езикови нива: четири детски изпитни нива и шест нива за получаване на общо-европейска буква за езикова компетентност –A1, A2, B1, B2, C1, C2 – необвързани с възрастта на кандидата. [Common European Framework]

За 22 години многобройни наши възпитаници са заслужили престижните сертификати на Cambridge ESOL – CPE, CAE, FCE, PET, KET, Flyers, Movers, Starters. Много бургаски семейства подкрепят децата си в тяхното желание да удостоверят своя напредък чрез подобно външно, напълно обективно оценяване от английска изпитна комисия. Гордост за нашия екип са всички участници в международните изпити, но особено постижение представлява подготовката и провеждането на изпити за деца на седем и осем години – най-ранната възможна възраст в света, на която един добре подготвен участник чете, пише, слуша с разбиране и разговаря на английски език. Особен престиж на школата носят и онези наши възпитаници, които владеят английски език на ниво С2 – най-високото в света, достъпно за малцина, родени извън пределите на Велибритания и САЩ.

Преди 9 години Британски Културен Център бе удостоен със сертификат, който ни даде статут на Изпитен Център за бургаски регион за престижните изпити Pearson Tests of English. Наши ученици се включиха още в първата за България изпитна сесия (май/юни 2009 год.) на пет различни изпитни нива. Участниците имат удоволствието да се подложат на изпит, който обединява в общ “сценарий” задачите свързани със слушане, четене и писане, а устният им изпит се записва на електронен носител и обективно се оценява и от Лондонска комисия.

Ненадминатите изпитни резултати на нашите ученици през всички тези години се основават на голямата всеотдаиност и новаторство на екипа от високо-квалифицирани преподаватели, както и на безупречните учебни системи на британското издателство Pearson Longman.

Особен акцент в нашето обучение представлява развиването на умения за устна комуникация, за което от години допринасят преподаватели от Великобритания и САЩ – Native Speakers.

Родителите на нашите ученици получават специално внимание в края на всяка учебна година. Така наречените Parents Parties дават възможност за сценична изява на английски език на всички деца до 13 – годишна възраст – триумфален завършек на 8-месечното обучение.

Годишната културна програма на Британски Културен Център отразява нашата отдаденост на принципа “culture teaching in language classes”. Седемте културни събития в календара ни преминават много емоционално. Те са шанс за нашите ученици да съпреживеят някои празници и традиции на англоговорящите народи.

Заповядайте и Вие при нас!

Нашите приятели

Cambridge

Oxford