Британски Културен Център е „Exam Preparation Centre” – официално Оторизиран Център на Cambridge ESOL за подготовка на кандидати , желаещи да положат изпитите : CPE , CAE , FCE , IELTS , PET , KET , Flyers , Movers and Starters.Предоставяме на Вашето внимание сертификата, който удостоверявя нашия статут по програмата ADDvantage Partnership