Британски Културен Център е средище за изучаване на английски език, подчинено на най-високи световни стандарти и насочено към международно-признати изпити. Ние сме единствената школа в България, удостоена от Британски Съвет с 5 последователни Златни Статута за 2012,2013,2014, 2015, 2016г и най-високия платинен статут през годините 2017, 2018, 2019,2020,2021,2022 и 2023. През 2020г. ние сме единственото училище в България с най-високия платинен статут.

Училището бе основано през 1997 година с амбицията да предложим най-ранното в Бургас чуждоезиково oбyчение на деца навършили четири години. Вече 26-та учебна година нашият екип преподава английски език на тринадесет различни последователни нива. В нашата целогодишна учебна програма се включват предимно кандидати в ученическа възраст (от 1-ви до 12-ти клас).

Колеги

Британски Културен Център се радва на статут „Exam Preparation Centre for CambridgeESOL , както и „Exam Registration Centre for IELTS. Ние сме единственото бургаско училище, което подготвя своите ученици и всяка година провежда мeждународно признати изпити по английски език на всички съществуващи в света езикови нива: четири детски изпитни нива и шест нива за получаване на общо-европейска буква за езикова компетентност –A1, A2, B1, B2, C1, C2 – необвързани с възрастта на кандидата. [Common European Framework]

За 26 години многобройни наши възпитаници са заслужили престижните сертификати на Cambridge ESOL – CPE, CAE, FCE, PET, KET, Flyers, Movers, Starters. Много бургаски семейства подкрепят децата си в тяхното желание да удостоверят своя напредък чрез подобно външно, напълно обективно оценяване от английска изпитна комисия. Гордост за нашия екип са всички участници в международните изпити, но особено постижение представлява подготовката и провеждането на изпити за деца на седем и осем години – най-ранната възможна възраст в света, на която един добре подготвен участник чете, пише, слуша с разбиране и разговаря на английски език. Особен престиж на школата носят и онези наши възпитаници, които владеят английски език на ниво С2 – най-високото в света, достъпно за малцина, родени извън пределите на Велибритания и САЩ.

Преди 14 години Британски Културен Център бе удостоен със сертификат, който ни даде статут на Изпитен Център за бургаски регион за престижните изпити Pearson Tests of English. Наши ученици се включиха още в първата за България изпитна сесия (май/юни 2009 год.) на пет различни изпитни нива. Участниците имат удоволствието да се подложат на изпит, който обединява в общ “сценарий” задачите свързани със слушане, четене и писане, а устният им изпит се записва на електронен носител и обективно се оценява и от Лондонска комисия.

Ненадминатите изпитни резултати на нашите ученици през всички тези години се основават на голямата всеотдаиност и новаторство на екипа от високо-квалифицирани преподаватели, както и на безупречните учебни системи на британското издателство Pearson Longman.

Особен акцент в нашето обучение представлява развиването на умения за устна комуникация, за което от години допринасят преподаватели от Великобритания и САЩ – Native Speakers.

Родителите на нашите ученици получават специално внимание в края на всяка учебна година. Така наречените Parents Parties дават възможност за сценична изява на английски език на всички деца до 13 – годишна възраст – триумфален завършек на 8-месечното обучение.

Годишната културна програма на Британски Културен Център отразява нашата отдаденост на принципа “culture teaching in language classes”. Седемте културни събития в календара ни преминават много емоционално. Те са шанс за нашите ученици да съпреживеят някои празници и традиции на англоговорящите народи.

Заповядайте и Вие при нас!

Нашите приятели

Cambridge

Oxford