Напомняме на всички родители и ученици, че Британски Културен Център ще провежда редовни учебни занятия на 02 март (събота), 03 март (неделя) и 04 март (понеделник)!