Sunday, May 26th, 2019

Изпити – 2010 година

January 30, 2010 by  
Filed under Recent News

Започва пероидът на кандидатстване и регистрация за изпитите на Pearson и Cambridge! Всеки ученик в Британски Културен Център навършил седем години може да се запише за изпит за международно -признат сертификат, който съответства на неговото ниво на знание на езика. Традиционно нашият екип подготвя децата за четири последователни изпитни нива, а по-големите ученици – за изпити, които отговарят на Общоевропейската Езикова Рамка (Common European Framework) Съществуват шест изпитни нива по всички езици, които се обозначават с буквите А1, А2, В1, В2, С1, С2.

Уважаеми родители,
Надяваме се да подкрепите своите деца, както и да бъдете взискателни към тях. В края на учебната година Вашето дете ще има достатъчно знания, за да издържи успешно международно – признат изпит.

Учениците, които се запишат за изпит, обикновенно започват да работят два пъти по-усърдно. В резултат на това завършват годината с най-много знания. А сертификатът от Лондон или Кеймбридж ще бъде гордост за цялото семейство! 

Comments

One Response to “Изпити – 2010 година”
  1. Alexander Hulka says:

    Току що си получих писмото с което пише в колко часа и къде са изпитите.. 😀

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!