Saturday, July 20th, 2019

Лято 2018 – занимания за деца и младежи

April 22, 2018 by  
Filed under Recent News

I Tpexam hurried into the local department Prokeyshop store to grab1 Cisco 300-115 VCE some last minute Chirsmas gifts. I looked CCIE 400-101 Dumps PDF at all the Cisco 300-115 VCE people and 70-347 ractice test 210-060 practice exam grumbled2 CCIE 400-101 Dumps PDF to myself. I would be in here CISM certification forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to 210-060 practice exam the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself CCIE 400-101 Dumps PDF at the prices of 210-060 practice exam all these Prokeyshop toys, and wondered if the Tpexam grandkids would even play whit4 1Z0-808 exam questions 1Z0-808 exam questions them. CCIE 400-101 Dumps PDF I found myself in the 70-347 ractice test doll Tpexam aisle5. Out of the corner of my 210-060 practice exam eye I saw a CCIE 400-101 Dumps PDF Prokeyshop little boy about 5 holding Cisco 300-115 VCE a lovely doll.He 1Z0-808 exam questions kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over Tpexam at the little boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a woman and he called his aunt Cisco 300-115 VCE by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You Tpexam know that you don’t have enough Cisco 300-115 VCE money for it.” The aunt Cisco 300-115 VCE told the 70-347 ractice test little boy not to go anywhere that she had to go and Tpexam get some other things and would CISM certification be back in a few minutes. And then she 210-060 practice exam left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, 210-060 practice exam “It is the doll my sister wanted 210-060 practice exam so 70-347 ractice test badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, 1Z0-808 exam questions Santa Tpexam Prokeyshop can’t go where my CISM certification sister is…. I have to give the doll to Cisco 300-115 VCE my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest 1Z0-808 exam questions eyes 70-347 ractice test CISM certification CISM certification Prokeyshop and said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy Cisco 300-115 VCE 210-060 practice exam says that Mamma is going to CCIE 400-101 Dumps PDF have to go be Prokeyshop 70-347 ractice test with CCIE 400-101 Dumps PDF her.” My 210-060 practice exam heart nearly stopped beating. Then the Tpexam boy Tpexam looked at me again and 1Z0-808 exam questions said, “I told my Daddy 1Z0-808 exam questions to tell my 210-060 practice exam 210-060 practice exam Mama not to go yet. I told him to tell 70-347 ractice test her to 1Z0-808 exam questions wait till I got back from 210-060 practice exam CISM certification the store.” Then he CISM certification asked CCIE 400-101 Dumps PDF 210-060 practice exam me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled 1Z0-808 exam questions out some picture he’d had taken at Cisco 300-115 VCE the 70-347 ractice test front 210-060 practice exam of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so Prokeyshop the dosen’t ever forget 1Z0-808 exam questions me. I love my Mama so very Tpexam much and 70-347 ractice test I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will need to Prokeyshop be with my CISM certification sister.” Tpexam I saw that the little CISM certification 1Z0-808 exam questions boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled Cisco 300-115 VCE out a CISM certification handful of bills. I asked the little boy, “Shall CCIE 400-101 Dumps PDF we count CISM certification that miney one more CISM certification time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money Prokeyshop in with 70-347 ractice test his and CCIE 400-101 Dumps PDF Tpexam we began to count it . Of course it was plenty Cisco 300-115 VCE for the doll. He softly said, “Thank you Jesus CISM certification for giving me enough CCIE 400-101 Dumps PDF money.” Then the boy said, Prokeyshop “I just asked Jesus to give me Prokeyshop enough money to 1Z0-808 exam questions buy this doll so Mama can take it with her to Cisco 300-115 VCE give my sister. And he heard my prayer. I wanted to CISM certification ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I 70-347 ractice test didn’t ask him, but 1Z0-808 exam questions he gave me enough to buy the doll 70-347 ractice test Tpexam and a rose for my Mama. She loves white Cisco 300-115 VCE rose so much. “In a 1Z0-808 exam questions few minutes CISM certification the aunt came back and I wheeled my cart 70-347 ractice test away. I could not keep from Cisco 300-115 VCE thinking about the little boy as I finished 70-347 ractice test my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I Prokeyshop CCIE 400-101 Dumps PDF kept CCIE 400-101 Dumps PDF remembering a story I 1Z0-808 exam questions had seen in the Prokeyshop newspaper several days earlier Prokeyshop about a drunk driver hitting a car 70-347 ractice test and killing7 a little girl CCIE 400-101 Dumps PDF and the 210-060 practice exam Mother was in serious condition. The CCIE 400-101 Dumps PDF family was deciding on whether to remove the life support. Now surely this Cisco 300-115 VCE little Cisco 300-115 VCE boy did not belong with that story.Two days Tpexam later I 210-060 practice exam read in the paper where the family 70-347 ractice test had disconnected the life support and the young woman had died. Tpexam 1Z0-808 exam questions I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral CISM certification home where the yough Prokeyshop woman was .And CCIE 400-101 Dumps PDF there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of Prokeyshop the little boy in the store. Tpexam I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Началото на нашето лятно училище ще бъде по традиция в понеделник – тази година 4 юни. Нашите най-малки ученици на възраст 5-13 години ще продължат своето развитие с “Приказен английски за деца” и амбициозни по-високи нива– всички вдъхновени от класическото изкуство и гения на Моцарт, Шекспир и Леонардо. Каним на лична среща нашите нови кандидати за по-прецизно определяне на тяхното езиково ниво. Обучението на децата може да продължи през цялото лято с различна месечна програма.

Деца от 5-годишна възраст до 4-ти клас
Английски език по „Метода на петте сетива”, съпроводен и обогатен от музика, приложно изкуство, театрални техники и танц.
Обучение: 9.00-11.00/12.00 всеки делничен ден
Цена на обучение: 200/240лв, както и 10/15лв за учебни помагала
Възможно е заплащане на седмичен принцип. (Запознайте се и с нашата програма за целодневни занимания, представена по-долу.)

Деца от 5-ти до 7-ми клас
Цена на обучение: 280лв, както и 15лв за учебни помагала
Възможно е заплащане на седмичен принцип

Начало от 4 юни със следното разпределение на заетост:
В периода 4-15 юни организираме 2(по възможност 3) занятия седмично за навлизане в новото ниво.
В периода 18 юни- 6 юли провеждаме ежедневно обучение по 3 астрономически часа, което дава възможност да бъде овладяно цялото ниво. Всяка учебна среща завършва с изучаване и изписване на новите думи под ръководството на преподавател. Всяко дете се изслушва и се уверяваме, че новите думи са добре научени, след което то се прибира у дома без никакви задължения за самоподготовка.

Целодневно лятно училище за деца – от 9.00ч до 17.00ч

Нашата целодневна програма е най-подходяща за деца от 6 до 11-годишна възраст. Сутрешният период ще бъде посветен на тяхното развитие по английски език- от 9.00ч до 11.00ч( или до 12.00ч за по-напредналите). Следва релаксиращ период за опознаване и сплотяване на групата посредством игри за развитие на емоционалната интелигентност. След обяда ще се редуват разнообразни ежедневни/ежеседмични занимания: четене на книги от учебния списък/ укрепване на грамотността за по-малките; йога/бойни изкуства/игри на открито/уъркшоп в танцово студио; серия от научни експерименти за деца; испански език в песни и диалози; работилнички по приложни изкуства, свързани с темата на седмицата – древни митологии, уроци от древните цивилизации, екология на планетата Земя, пътешествие в космоса с Карл Сейгън и още…
Цена на седмица: 95лв с включен топъл обяд

Лятна Академия за младежи – юли, август 2017
В този период провеждаме месечни интензивни курсове за тийнейджъри на 6 различни нива. Ще предложим и подготовка за изпит IELTS.
Това е удобен за младите хора период, в който липсата на стрес от други учебни задължения ги предразполага да учат по един различен начин. Някои от тях желаят да издигнат на ново, по-високо ниво своя английски език, други се връщат към езика след известно прекъсване, трети целенасочено се готвят за конкретен международен изпит. Ползите от лятното обучение са разностранни.
Обучение: ежедневно по два астрономически часа (необходима е и самоподготовка у дома)
Цена на обучение: 295-330лв, както и 15лв за учебни помагала

Нашият екип Ви очаква за още по-пълна информация на адрес ул.”Ген.Гурко” 7, вход Б ет.1 и ет.2 и на тел. 056/ 82 61 05

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!