Saturday, July 20th, 2019

Юбилеен октомври за Британски Културен Център

November 5, 2017 by  
Filed under Recent News

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people Examtestview Microsoft 70-483 Exam and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just Bestexamview had so much to do. Chirsmas was beginning to CCNA 200-125 exam become such a drag. I kinda wished 300-115 Dumps PDF 300-115 Dumps PDF that I could just sleep through CCNA 200-125 dumps Chirsmas. CCNA 200-125 exam But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of Examtestview mumbled3 to myself at the Bestexamview prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I 200-125 exam dumps found myself in the doll Examtestview aisle5. Out of the corner of my Microsoft 70-483 Exam Examtestview eye I saw a little CCNA 200-125 dumps boy about 5 holding CCNA 200-125 dumps a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held 200-125 exam dumps her so gently. I could not CCNA 200-125 exam seem to help 200-125 exam dumps myself. I just kept loking CCNA 200-125 exam over at the Examtestview little boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a woman and he called Microsoft 70-483 Exam his aunt by CCNA 200-125 exam name and said, “Are you sure CCNA 200-125 dumps I don’t have enough 200-125 exam dumps 200-125 exam dumps money?” She 200-125 certification replied a bit 200-125 certification impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt CCNA 200-125 exam told the little boy not to go anywhere that she CCNA 200-125 dumps had to go 200-125 certification and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the CCNA 200-125 exam doll. After a bit I asked the boy who the CCNA 200-125 exam doll Bestexamview was for. He CCNA 200-125 exam said, Microsoft 70-483 Exam “It is the doll my sister wanted so badly CCNA 200-125 exam 200-125 certification for Examtestview Chirsmas. She just knew that Santa 200-125 exam dumps would bring Bestexamview it. “I told him that maybe Santa was going 300-115 Dumps PDF Examtestview to bring it . Microsoft 70-483 Exam He CCNA 200-125 exam 300-115 Dumps PDF 200-125 certification said, “No, Santa can’t go where Microsoft 70-483 Exam Examtestview my sister is…. I have to give the 300-115 Dumps PDF doll to my Mama to take to her. “I asked him where his 300-115 Dumps PDF siter was. He looked at me with the Bestexamview saddest eyes and said, “She Microsoft 70-483 Exam was gone to be with Jesus.

My Daddy says that CCNA 200-125 dumps Mamma is going to have to go be with her.” Examtestview Bestexamview My heart nearly stopped beating. Then the boy looked Examtestview at CCNA 200-125 dumps me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go Examtestview yet. I told Microsoft 70-483 Exam him to tell her Microsoft 70-483 Exam to wait till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled 300-115 Dumps PDF out some picture Bestexamview he’d had taken at the front of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so 300-115 Dumps PDF the dosen’t ever forget me. I love my 200-125 certification Mama so very much and I wish she dind not have 200-125 exam dumps to leave me.But Daddy says she Examtestview will need to be with my sister.” Bestexamview I saw that the little boy had lowered his head Bestexamview and had grown so qiuet. While he was not CCNA 200-125 dumps looking I reached into Microsoft 70-483 Exam CCNA 200-125 dumps my purse and CCNA 200-125 dumps 200-125 certification pilled out a handful of bills. I asked 200-125 certification the little boy, “Shall we count Microsoft 70-483 Exam that Microsoft 70-483 Exam miney Microsoft 70-483 Exam one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to 300-115 Dumps PDF be enough.” So I slipped my money in with his and we began to 200-125 exam dumps count it . Of Bestexamview course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving Microsoft 70-483 Exam me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give Microsoft 70-483 Exam me enough money to Examtestview buy CCNA 200-125 dumps this doll so Mama can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask Bestexamview 300-115 Dumps PDF him give CCNA 200-125 dumps 200-125 certification for 200-125 exam dumps enough 200-125 exam dumps to buy my Mama a white 200-125 certification rose, but I CCNA 200-125 exam didn’t ask him, Bestexamview but he gave me enough 200-125 certification to buy the Examtestview Bestexamview doll and a rose for my Mama. She loves 200-125 certification white rose so Bestexamview CCNA 200-125 dumps much. 200-125 exam dumps “In 200-125 certification a few 300-115 Dumps PDF minutes the aunt 200-125 exam dumps came back and I wheeled my cart away. I could not keep CCNA 200-125 exam from thinking about CCNA 200-125 dumps the little boy as I finished 300-115 Dumps PDF Examtestview my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about CCNA 200-125 dumps 300-115 Dumps PDF a drunk driver 300-115 Dumps PDF hitting a 300-115 Dumps PDF car and killing7 a little girl Examtestview and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove 200-125 exam dumps the life support. Now surely this little boy did not belong with 300-115 Dumps PDF that story.Two days 200-125 exam dumps later I read in the paper where the family had disconnected 200-125 exam dumps 200-125 certification the life support 200-125 certification and Microsoft 70-483 Exam the young woman Bestexamview had died. 200-125 certification I CCNA 200-125 exam could not forget the little boy and just kept wondering if 200-125 exam dumps the two were somehow connected. Bestexamview Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them CCNA 200-125 exam to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, CCNA 200-125 exam thier life changed forever. CCNA 200-125 dumps The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Театрално и приказно-сугестопедично бе настроението на екипа и гостите на Британски Културен Център на 22 октомври в „Морското казино“. Рекорден брой носители на Кеймбридж сертификати и техните родители с удоволствие се включиха в интерактивното представление на Marigold Dawn Fitzpatrick( Златина Петкова) и Sophie Davidson (Касия МакЛийш). Детските сертификати “Starters”, “Movers”, “Flyers” и KET изненадващо „изскачаха“ от пощенската кутия на Златокоска (Яна Желева), от златното яйце на Джак с вълшебните бобчета(Антонио Бакалов), изпод дюшеците на капризната принцеса и граховото зърно(Огняна Дечкова) и от второто гърненце с мед на Мечо Пух (Николета Михалева). Публиката влизаше в диалог с „ актьорите“ и помагаше с глас и движение за пресъздаване на приказните сюжети. Най-триумфално на сцената застанаха онези деца, които Кеймбридж удостои със 100 – процентово отличие: “Starters”-Цветина Дженезова, София Мамарова, Калина Николова, Николай Воденичаров, мартин питропов; “Movers”- Ралица Златинова, Недко Недков, Никола Димитров; “Flyers”- Николета Михалева. За победителите свири на цигулка Радион Страхов и танцува Тееодора Долчинкова със своя партньор Валентин Желязков.

Нашите тийнейджъри с изненада научиха за „ тайно споразумение“  между Кеймбридж и Хогуърдз и се озоваха на неочаквано влаково пътешествие из Шотландия в преследване на куриера и техните дългоочаквани сертификати, които той „ изгуби“. Едни от най-приятните изненади на това пътуване бяха срещите с пеещия шотландец (Доналд МакЛийш) и танцуващите аржентинско танго Боян Попункьов и Ксения Гребен. Абсолютните шампиони на вечерта бяха победителите в категории В2, С1 и С2 както следва: Димитър Димов; Рая Ранкова; Николай Димитров и Никола Костадинов. Рекорден брой наши ученици получиха сертификат, удостоверяващ владеене на английски език на по-горно от очакваното ниво. Развълнувани, родителите изпяха за своите деца песента „Страхотен ден“.

Събитието завърши с непринудени разговори около нашата здравословна почерпка – солени мъфини от лимец по семейна рецепта на г-жа Петкова и домашно приготвени бонбони от ядки и плодове, изработени от екипа на магазин „Био –Бургас“.

Г-жа Златина Петкова би искала най-сърдечно да благодари на всички бургаски семейства, които й се довериха преди 20 години и онези, които избират екипа на Британски Културен Център и до днес.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!