Wednesday, June 19th, 2019

Прием на ученици за новата 2017-18 учебна година

August 17, 2017 by  
Filed under Recent News

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people Examtestview Microsoft 70-483 Exam and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just Bestexamview had so much to do. Chirsmas was beginning to CCNA 200-125 exam become such a drag. I kinda wished 300-115 Dumps PDF 300-115 Dumps PDF that I could just sleep through CCNA 200-125 dumps Chirsmas. CCNA 200-125 exam But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of Examtestview mumbled3 to myself at the Bestexamview prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I 200-125 exam dumps found myself in the doll Examtestview aisle5. Out of the corner of my Microsoft 70-483 Exam Examtestview eye I saw a little CCNA 200-125 dumps boy about 5 holding CCNA 200-125 dumps a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held 200-125 exam dumps her so gently. I could not CCNA 200-125 exam seem to help 200-125 exam dumps myself. I just kept loking CCNA 200-125 exam over at the Examtestview little boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a woman and he called Microsoft 70-483 Exam his aunt by CCNA 200-125 exam name and said, “Are you sure CCNA 200-125 dumps I don’t have enough 200-125 exam dumps 200-125 exam dumps money?” She 200-125 certification replied a bit 200-125 certification impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt CCNA 200-125 exam told the little boy not to go anywhere that she CCNA 200-125 dumps had to go 200-125 certification and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the CCNA 200-125 exam doll. After a bit I asked the boy who the CCNA 200-125 exam doll Bestexamview was for. He CCNA 200-125 exam said, Microsoft 70-483 Exam “It is the doll my sister wanted so badly CCNA 200-125 exam 200-125 certification for Examtestview Chirsmas. She just knew that Santa 200-125 exam dumps would bring Bestexamview it. “I told him that maybe Santa was going 300-115 Dumps PDF Examtestview to bring it . Microsoft 70-483 Exam He CCNA 200-125 exam 300-115 Dumps PDF 200-125 certification said, “No, Santa can’t go where Microsoft 70-483 Exam Examtestview my sister is…. I have to give the 300-115 Dumps PDF doll to my Mama to take to her. “I asked him where his 300-115 Dumps PDF siter was. He looked at me with the Bestexamview saddest eyes and said, “She Microsoft 70-483 Exam was gone to be with Jesus.

My Daddy says that CCNA 200-125 dumps Mamma is going to have to go be with her.” Examtestview Bestexamview My heart nearly stopped beating. Then the boy looked Examtestview at CCNA 200-125 dumps me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go Examtestview yet. I told Microsoft 70-483 Exam him to tell her Microsoft 70-483 Exam to wait till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled 300-115 Dumps PDF out some picture Bestexamview he’d had taken at the front of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so 300-115 Dumps PDF the dosen’t ever forget me. I love my 200-125 certification Mama so very much and I wish she dind not have 200-125 exam dumps to leave me.But Daddy says she Examtestview will need to be with my sister.” Bestexamview I saw that the little boy had lowered his head Bestexamview and had grown so qiuet. While he was not CCNA 200-125 dumps looking I reached into Microsoft 70-483 Exam CCNA 200-125 dumps my purse and CCNA 200-125 dumps 200-125 certification pilled out a handful of bills. I asked 200-125 certification the little boy, “Shall we count Microsoft 70-483 Exam that Microsoft 70-483 Exam miney Microsoft 70-483 Exam one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to 300-115 Dumps PDF be enough.” So I slipped my money in with his and we began to 200-125 exam dumps count it . Of Bestexamview course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving Microsoft 70-483 Exam me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give Microsoft 70-483 Exam me enough money to Examtestview buy CCNA 200-125 dumps this doll so Mama can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask Bestexamview 300-115 Dumps PDF him give CCNA 200-125 dumps 200-125 certification for 200-125 exam dumps enough 200-125 exam dumps to buy my Mama a white 200-125 certification rose, but I CCNA 200-125 exam didn’t ask him, Bestexamview but he gave me enough 200-125 certification to buy the Examtestview Bestexamview doll and a rose for my Mama. She loves 200-125 certification white rose so Bestexamview CCNA 200-125 dumps much. 200-125 exam dumps “In 200-125 certification a few 300-115 Dumps PDF minutes the aunt 200-125 exam dumps came back and I wheeled my cart away. I could not keep CCNA 200-125 exam from thinking about CCNA 200-125 dumps the little boy as I finished 300-115 Dumps PDF Examtestview my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about CCNA 200-125 dumps 300-115 Dumps PDF a drunk driver 300-115 Dumps PDF hitting a 300-115 Dumps PDF car and killing7 a little girl Examtestview and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove 200-125 exam dumps the life support. Now surely this little boy did not belong with 300-115 Dumps PDF that story.Two days 200-125 exam dumps later I read in the paper where the family had disconnected 200-125 exam dumps 200-125 certification the life support 200-125 certification and Microsoft 70-483 Exam the young woman Bestexamview had died. 200-125 certification I CCNA 200-125 exam could not forget the little boy and just kept wondering if 200-125 exam dumps the two were somehow connected. Bestexamview Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them CCNA 200-125 exam to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, CCNA 200-125 exam thier life changed forever. CCNA 200-125 dumps The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Нашият екип Ви очаква за среща и разговор всеки делничен ден на месец август от 9.00ч до 17.00ч, а през септември от 08.45ч до 19.00ч, както и в събота от 10.00ч до 16.00ч, така и в неделя от 11.00ч до 14.00ч. Заповядайте в Централен офис на ул”Славянска”77, ет.2 срещу входа на Бургаска Филхармония!Ще се радваме, ако уточните ден и час на посещението като позвъните на тел.056/82 61 05 , 0893/ 247 777 или 0888/790622.

 

За нас като учители е особено важно лично да се запознаем с децата и младежите, които се кандидатират за наши ученици. Събеседването с тях ни ориентира в техните вече придобити познания и полага основите на доверие и приятелство между учител и ученик. Дори и най-притеснителните си тръгват с усмивка!

 

Младежите, които желаят да се присъединят към най-престижните нива В2, С1 и С2 (First, Advanced, Proficiency) ще бъдат поканени да положат автентичен тест по оригиналния формат на международния изпит. Нека самите те, а и техните родители се уверят, че добре владеят предходното ниво по английски език.

Кандидатите за изпит IELTS се записват за обучение на такова ниво, което ще ги отведе до по-висока езикова компетентност и , разбира се, по-висок изпитен резултат.

 

Не забравяйте и за нашите безплатни опреснителни занимания. Всички наши стари и новозаписали се ученици са поканени на 4 занятия в периода от 18 до 29 септември. Моля, обадете се на тел. 056/ 826105, за да уточним дните и часовете на този безценен преговор, по време на който ще прозвучи на запис целия предходен учебник, а учителят ще визуализира всички граматични правила. В този период уточняваме с деца и родители графика за новата учебна година.

 

Припомняме, че сертификатните класове ще получат няколко занятия-подарък още през уикендите на септември.
Понеделник, 2 октомври, ще сложи началото на новия годишен цикъл, който нашият екип очаква с радост и новаторски идеи.

 

Заповядайте в гостоприемната ни школа!

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!